Breadcrumbs

Betalingsvoorwaarden
Effeta praktijk voor haptotherapie

consult c.q. sessie

1. De door de haptotherapeut aan een patiënt / cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.

2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.

3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 80,-.

Ervaringen van cliënten

 • Het is al weer enige tijd geleden, dat jij me begeleidde. Ik ben in de tussentijd steeds vrijer geworden en meer in contact gekomen met mijn ware ik. Maar er is meer en jij hebt daarvoor de eerste kiem weten te leggen bij mij. Ik heb er behoefte aan je te bedanken voor je begeleiding. Je hebt mij steeds gesteund in mijn zoektocht en ik waardeer dat zeer. Naast het werk wat ik al deed, werk ik inmiddels tevens ergens anders als arts bij een stichting voor meervoudig gehandicapten. En dat is wel erg bevredigend. Deze mensen zijn oprecht blij met mijn hulp. Nogmaals dank voor je hulp en steun en wie weet tot ziens.
 • Dit heeft nou een echte verandering gegeven: ik kan er anders mee omgaan, de pijn en de hartkloppingen zijn weg!
 • Ik vond het een heel ontspannende training waarbij je probeert je innerlijke rust te krijgen. Ik kan me hierdoor in voor mij moeilijke situaties meer ontspannen en ben zekerder van mezelf (17 jr.). 
 • Als ik weer voel dat ik ga blokkeren, ga ik naar mijn punt van rust. Het lukt niet altijd, maar het gaat nu al een stuk beter. Ik vond de oefeningen en de gesprekken heel fijn (14 jr.). 
 • Ik vind het een ambacht wat jij doet.
 • Eindelijk kan ik mezelf gewoon voelen, ervaren wat er is. Ik heb meer feeling met mijn binnenste.
 • Na jarenlang geshopt te hebben bij diverse therapeuten besloot ik uiteindelijk op advies van een vriendin voor haptotherapie te kiezen. Ik heb me van tevoren geïnformeerd via andere mensen en internet en bleef toch terughoudend. Ik kon niet begrijpen hoe haptotherapie in zijn werk gaat en wat het voor mij kon betekenen. Ik begreep dat door middel van een diepe ontspanning blokkades werden opgeheven en contact werd gemaakt met het gevoel. Dat zei me nog niet genoeg. Ik ging voor het voordeel van de twijfel en begon met de therapie. Na twee zittingen dacht ik: nog een keer en dan besluit ik om wel of niet door te gaan. Na de derde zitting ging ik naar huis en nam op advies van mevr. Martens rust. Ze had gelijk, er kwam heel veel los, heel veel, bij mij, maar nooit meer dan ik aankon bedenk ik nu. Het loskomen van de blokkades in mij veroorzaakten in eerste instantie een grote, diepe vermoeidheid. Daarna ervoer ik een enorme rust en ruimte. Iets wat ik lang niet had ervaren. Geweldig, mijn natuurlijke veerkracht kwam beetje bij beetje terug. Het besef dat het begon beter te gaan zette mij aan om door te gaan en vol te houden. 
  Ik had al meer dan twintig jaren last van verkrampte darmen en daardoor van obstipatie. Na een aantal malen therapie was het resultaat verbluffend. Het was zo sterk dat ik naar mijn huisarts ging om te kijken of het wel normaal was hoe mijn stoelgang nu was. Hij moest glimlachen en ik nu ook. De darmen werkten uiteindelijk… normaal. Hetzelfde gebeurde met mijn been. Ik had zeer lange tijd blessures aan enkel en knie, recidiverend. Dit werd ook behandeld. Het bleek dat ik mijn rechterbeen niet voelde. Ik wist het niet, maar het klopte. Inmiddels voel ik en weet ik dat ik een rechterbeen heb. Ik verwaarloos mijn been niet en de klachten aan knie en enkel zijn miniem. Een geweldig resultaat en…duurzaam.

  Mijn verhaal mag misschien wat wollig klinken, haptotherapie is dat, in weerwil van mijn idee in het begin hierover, in het geheel niet. Het is concreet merkbaar en voelbaar.Het is een wetenschappelijk onderbouwde therapie die vergoed wordt door de meeste zorgverzekeraars. Dat laatste zegt genoeg lijkt me. 

  Haptonomie vooronderstelt een actieve houding van de cliënt heb ik gemerkt. Het is absoluut geen therapie die je passief kunt ondergaan. Ik denk dat je dan beter bij andere therapievormen terecht kunt. Uiteindelijk was mijn therapeut degene die bij mij zaken in werking zette. Ikzelf kon er iets mee doen of niet. De verantwoording bleef liggen waar ze moet liggen, bij mij. Ik zie de therapeut als gids of coach in deze therapievorm.

  Als ik nu na een jaar therapie terugkijk dan zijn mijn blokkades  opgeheven en het lijkt of ik opnieuw ben ‘opgebouwd’. Uiteraard stap voor stap. Ik ben nog steeds dezelfde, maar anders en beter.

  Ik ben een man van 53 jaar en heb een ernstige chronische ziekte en leef desondanks meer in evenwicht met mezelf dan ooit tevoren. De ziekte waaraan ik lijd zal niet verdwijnen, maar de vergrote stabiliteit maakt een veel beter functioneren mogelijk. Ik denk dat ik door de therapie meer mezelf ben geworden en daarom evenwichtiger in het leven sta. Ik ga anders met mezelf en mijn omgeving om, voor mij een openbaring. En… het resultaat is duurzaam, maar blijft een actieve houding van mij vragen.

Vergoeding

Haptotherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering onder “alternatieve geneeswijze” of “beweegzorg”.

Een haptotherapie sessie duurt een uur, en de kosten zijn euro 80,-.

De betalingsvoorwaarden kunt u hier inzien.

Zie voor vergoeding van de behandelingen door de verschillende zorgverzekeraars ook www.haptotherapeuten-vvh.nl

Vereniging van Haptotherapeuten VVH

 

 

De GZ-haptotherapeute is lid van de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten, lidnr 392A). De VVH is erkend door een groot aantal zorgverzekeraars. Voor vergoeding van de kosten van de behandeling kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De volgende codes zijn wellicht nodig om te vermelden: AGB code: 90030464 en Praktijkcode 90009391

 

Werkwijze

De eerste sessie beginnen we met een gesprek over de reden waardoor je hulp zoekt bij de haptotherapie. Ook kunnen we achterliggende oorzaken bespreken en ik vraag je je hulpvraag te formuleren. Dan doe ik een voorstel om de therapie mee te beginnen.

 

Om jezelf, je lichaam en wat je voelt weer te ervaren is de aanraking aan het lichaam het meest belangrijke en tevens unieke instrument van de haptotherapeut. Het helpt op een directe manier om je lichaam te ervaren, om jezelf te ervaren en te voelen wat je nodig hebt om weer in balans te komen met jezelf en je omgeving. Patronen in je leven (vaak al vanuit de jeugd), zoals je denkt, voelt en handelt, zijn voelbaar - ervaarbaar- te maken aan en in het lichaam.

 

Tevens vind ik het belangrijk, dat cliënten meteen na de 1e behandeling met het voelen aan de slag kunnen gaan. Daartoe geef ik ze (een) voel-/ervaringsoefening(en) mee.

 

Dit komt door mijn achtergrond als fysiotherapeute. Vanaf 1984 ben ik werkzaam als fysiotherapeute, de eerste 7 jaren in Zwitserland, en sindsdien in Nederland. Omdat ik zelf nogal rationeel en analytisch was, en daarin vastliep, ben ik het voelen gaan verkennen en uitproberen. Zo kwam ik op een gegeven moment in contact met de haptonomie. Na de haptonomie basisopleiding smaakte het naar meer en ben ik de haptotherapie opleiding gaan doen. Sindsdien oefen ik het mooie beroep van haptotherapeut uit in mijn praktijk in Echt en Maastricht.

 

Mijn motto is: volg je eigen (innerlijke) beweging.

 

Subcategorieën

GZ-Haptotherapeut
Aantal artikelen:
1
Haptotherapie
Aantal artikelen:
2
Haptonomie
Aantal artikelen:
1